Śmierć osoby bliskiej

icon1Jeżeli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku możesz dochodzić od sprawcy wypadku zwrotu kosztów leczenia oraz kosztów pogrzebu. To jednak nie wszystko, osoba taka jest zobowiązana zadośćuczynić Twoim krzywdom związanym z utratą bliskiej osoby poprzez wypłatę zadośćuczynienia a także stosownego odszkodowania, jeżeli Twoja sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. Ponadto, jeżeli Twój bliski był zobowiązany lub dobrowolnie dostarczał Ci środków utrzymania, należy Ci się odpowiednia renta.

Wypadek Komunikacyjny

icon2Jeżeli zostałeś ranny w wypadku samochodowym jako kierowca, pasażer czy też pieszy, należy ci się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z odniesionym urazem tj. koszty leczenia, opieki osób trzecich, dojazdów związanych z leczeniem. Ponadto, utracone w związku z wypadkiem dochody, koszty przygotowania do innego zawody czy też rentę.

Wypadki w pracy

icon3Odniosłeś uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy? Musisz wiedzieć, że prócz odszkodowania z ZUS możesz dochodzić także odszkodowania od pracodawcy. Prześlij nam dokumenty dotyczące sprawy a my bezpłatnie sprawdzimy czy należy ci się odszkodowanie.

Upadki na chodniku

icon4Jeżeli w wyniku zaniedbania innych (śliski chodnik/jezdnia, dziura w chodniku itp.) odniosłeś uszczerbek na zdrowiu możesz dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę oraz wszelkich kosztów związanych z odniesioną szkodą.

Uszkodzony Pojazd

icon5Jeżeli z winny innego kierowcy Twój pojazd został uszkodzony należy si się odszkodowanie z OC pojazdu. Odszkodowanie takie zwykle jest znacznie zaniżane przez Ubezpieczycieli. Prześlij nam niezbędne dokumenty, a my sprawdzimy czy otrzymałeś pełne odszkodowanie.

Wypadki w rolnictwie

icon6Odniosłeś wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? A może rolnik, osoba z nim współpracująca bądź hodowane przez niego zwierze spodowodowało szkodę rzeczową lub uszczerbek na zdrowiu? W takim przypadku należy Ci się odszkodowanie z polisy OC rolnika.

Pożary i zdarzenia losowe

icon7Wykupiłeś ubezpieczenie od zdarzeń losowych, a mimo wszystko Twój ubezpieczyciel nie chce zapłacić Ci odszkodowania za utracone mienie? Po bezpłatnej konsultacji sprawdzimy, czy to odszkodowanie Ci się należy.