Jakość i stan polskich chodników pozostawia wiele do życzenia. Dziury, popękane, ruchome czy też brakujące płytki to codzienność z jaką spotykają się piesi. Mimo, iż użytkownicy chodników przyzwyczajeni są do uważnego patrzenia pod nogi, niekiedy dochodzi do wypadków  związanych ze złym stanem nawierzchni chodnika jak np. skręcenia, złamania. Mało kto jednak wie, że w takim przypadku przysługuje pieszemu odszkodowanie.

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek?

Przede wszystkim należy podkreślić, że za właściwy, bezpieczny dla użytkowników stan nawierzchni chodnika odpowiedzialne są określone instytucję, które w przypadku wystąpienia zaniedbań mogą być zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

W zależności od tego gdzie znajduje się chodnik na którym, doszło do wypadku, odpowiedzialne są inne podmioty. Przykładowo, jeżeli mamy do czynienia z chodnikiem znajdującym się przy drodze publicznej odpowiedzialny będzie zarządca tej drogi, chodnikiem znajdującym się przy drodze osiedlowej – zarząd osiedla, czy też spółdzielnia mieszkaniowa. Za powierzchnie handlowe, np. chodnik przed sklepem, odpowiedzialny jest przedsiębiorca.

Inna sytuacja ma miejsce, jeżeli do wypadku dojecie na oblodzonym czy też ośnieżonych chodniku chodniku. Wtedy, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z nieoczyszczonym chodnikiem.

Co zrobić jeżeli już doszło do wypadku?

Przede wszystkim udać się do lekarza, który sporządzi dokładną dokumentację medyczną, którą trzeba zachować w celu przedstawienia odpowiedzialnemu za wypadek. Dodatkowo niezbędne będzie wykonanie fotografii miejsca wypadku, sporządzenia oświadczeń świadków, jeśli tacy byli oraz zachowanie wszelkich rachunków za leki oraz świadczoną pomoc medyczną.

Czego możemy się domagać?

Po pierwsze poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które ma zrekompensować ból i cierpienie związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Po drugie możemy domagać się wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem jak wykupione leki,  sprzęty medyczne, konsultacje medyczne. Jeżeli w związku z wypadkiem poszkodowany nie mógł świadczyć pracy i w związku z tym utracił zarobek przysługuje mu odszkodowanie za utracone dochody. Ponadto rzeczy uszkodzone podczas wypadku jak odzież czy biżuteria, koszty opieki osoby trzeciej, czy też koszty dojazdów związanych z leczeniem.

Niestety z znacznej większości przypadków ubezpieczyciele odmawiają wypały odszkodowania, czy też proponują zawarcie ugody na rażąco niską kwotę, która zamyka możliwość dochodzenia dalszych roszczeń. Dlatego warto mieć przy swoim boku profesjonalistę, który określi wartość roszczeń oraz będzie kontaktował się bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń.


Szybki kontakt


    Odwiedź naszą siedzibę